Dynamic DevOps ©

Öka sammarbetet mellan Dev och Ops med tjänsten Dynamic DevOps i fyra steg.

 1. Analys
 2. Utbildning
 3. Införande
 4. Uppföljning
Du kan köpa alla steg eller varje steg för sig.

Dynamic DevOps kan du även ta del av i vår utbildning hos vår partner Informator.

Varför DevOps?

Öka sammarbetet mellan Dev och Ops när vi tillsammans automatiserar manuella steg och därmed kan syssla med att leverera mer värde.

 • Från 3 dagar till 1 timme för att fixa en incident
 • 3 gånger färre incidenter
 • Halverade säkerhetsproblem
 • 30% mer tid till att leverera värde
 • 200 gånger fler driftsättningar
 • 2555 gånger snabbare ledtider

1. Analys

För att veta var DevOps gör mest nytta behövs en kort eller längre analys. Här får vi svar på många frågor.

IT-mognad

 • Automatiseras infrastruktur?
 • Källkodhanteras kod?
 • Källkodhanteras infrastruktur?
 • Körs Continuous Integration?
 • Automatiseras Tester?

Initiala projekt

Ska de projekt vi initialt fokusera på kärnverksamheten eller sidoprojekt?

Processer

 • Arbetar vi agilt?
 • Behövs utbildning i processer och arbetssätt?
 • Management 3.0?

2. Utbildning

Att förstå och ta till sig DevOps är viktigt. Därför erbjuder vi utbildning för alla:

 • Infrastruktur
 • Utveckling
 • Ledning
 • Uppdragsledare

3. Införande

Vi erbjuder oss att hjälpa införa DevOps tillsammans med era IT-tekniker.

 • Proof of Concept - Visa att konceptet fungerar med ett demoprojekt
 • Pilot - Automatisera driftsättning i ett projekt
 • Förfina piloten med infrastruktur som kod och automatiserade tester
 • Ta fram riktad dokumentation för att kunna genomföra detta i alla projekt.
 • Få fram mätvärden

4. Uppföljning

Vi följer upp införandet av DevOps och tar fram siffror på resultat.

 • Antal driftsättningar
 • Ledtider
 • Incidenter
 • Nertid